Lời chia tay

Do ảnh hưởng chung bởi kinh tế thời Covid, VietSubTV không đủ kinh phí để tiếp tục duy trì. Vì vậy từ 16/10/2020 VietSubTV chính thức dừng hoạt động website vietsubtv.co, không hoạt động mảng phim nữa.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ VietSubTV trong suốt thời gian qua